Kontakt

Túto ovocno-finančno-vzdelávaciu koncepciu ako webstránku začali rozvíjať obyčajný otec Roman s manželkou Zuzkou. Najprv iba chceli pomôcť svojim vlastným deťom porozumieť finančným princípom. Chceli im poskytnúť „plavecký kurz“ aby vedeli životom plávať, nie len nechať sa prúdom unášať. A aby si to aj vychutnali. Radi by sami v mladosti tieto princípy poznali. To však, že nepoznali ich neodradilo od učenia sa a objavovania. Zistili, že nie sú jediní, ktorí tu tápajú a hľadajú recept a koncepciu. Všetko na čo prišli, si určite nechajú pre seba. Nič nevymysleli – veky sa kombináciou týchto princípov múdri ľudia riadia.

Roman pôsobil v sociálnej oblasti, vo viacerých bankách, v poisťovni. Naplnenie sa nechcelo dostaviť! Kde je tu misia? Kde je tu pridaná hodnota a vízia? Pritlačil preto na receptory. Výsledok? Ak má vo financiách zotrvať, môže to urobiť jedinou zmysluplnou cestou >>> Investície a vytváranie hodnôt. Keď sa potom stretol s tou „osudnou“ vetou vlastnej dcéry, potvrdil si v akých vodách má plávať. A to aj robí. Venuje sa investíciám v spoločnosti, ktorú si cielene vybral. Ako dobrú pôdu pre túto misiu.

Neoddeliteľnou časťou osobnosti sú jeho fotografické a kreatívne projekty a počiny. (www.fototerapija.sk, www.romanpavlik.sk a ďalšie v príprave…) To je však už iný príbeh.

Zuzka je chytrá hlavička. Dnes v administratíve, v budúcnosti chcú tvoriť spoločné veci, ktoré dávajú ľuďom hodnotu. Rozbehla štúdium MBA. Výhradne preto aby mala titul. Pokus o vtípek 🙂 Ide jej o praktické zručnosti a vhľad do témy „Rozbeh podnikania ako odpoveď na potreby okolia.“ Áno, začína to do seba zapadať…

Obom by sa páčilo, keby sa podobný „plavecký kurz“ vyučoval, keby sa s ním stretol každý. V škole, v rodine, v spoločnosti. Aby sa už nikto nemusel v týchto vodách zbytočne topiť ako mnohokrát oni dvaja 🙂

„Čo stojí v ceste, stáva sa cestou samotnou!“

A čo s tými deťmi? Ako sme to urobili my?

1. Grafiku „ovocný sad“ sme si prešli na rodinnom stretnutí.

2. Zmenili sme 200€ na 1€ mince a príbeh Bohuša a Filipa odohrali reálne na stole.

3. Mierne sme zvýšili vreckové pre viac priestoru na hospodárenie. Pridali sme prísľub, že ak si oni z každého príjmu prevedú ihneď prvú časť na sporiaci účet (ktorý sme im práve zriadili) my pridáme rovnakú sumu do dohodnutej maximálnej výšky. Áno – kúsok tu suplujeme aktívne pôsobenie možnej investície v budúcnosti. Chceme tak povzbudiť k rozmýšľaniu nad spotrebou vs. investovaním. 

4. Zriadili sme investovanie do fondov, kde prelievame z nasporenej rezervy.

„Peniaze nerastú na stromoch. Pokiaľ si taký strom nevypestujete.“