„Nikdy nemám peniaze!“ >>> Kam tečú?

„Oci, ja nikdy nemám peniaze!“  

Ejjj, trpko ma zamrazilo. Túto vetu by som radšej nepočul. Aj keď to bolo povedané len okrajovo a s úsmevom, ja ako rodič so sklopenými ušami hovorím: 

„Toto som zanedbal!“ 

Veď som predsa vedel, že v škole existuje iba popis finančných nástrojov bez objavovania súvislostí medzi nimi či návodu na použitie!  

Vedel som, že odtiaľ veľa poznania nepríde. Mám tušenie, že i samotní pedagógovia by privítali väčší vhľad do témy, ktorá naberá na aktuálnosti. I keď je moja práca práve v oblasti financií, predsa som pre to urobil málo.  

No dobre. Platí, že na všetko máš dve možnosti nápravy. Jedna bola pred desiatimi rokmi a druhá je dnes!  

„Bohatí ľudia o peniazoch so svojimi deťmi hovoria! Chudobní nie!“  

Tu niekde to začína… a často i končí. Náš pohľad podvedome otláčame do myslí detí. Ukazuje sa, že komunikovať tieto dôležité veci s deťmi vo veľkej miere určuje kvalitu ich ďalšieho života . Ak to nerobíme, možno nám v tom len chýba sebavedomie, možno je to bolestivá téma a možno to „len“ nerobili naši rodičia a my pokračujeme rovnako. 

„Nikdy nemám peniaze!“ je často vzorcom v hlave, ktorý túto realitu spôsobuje. My v ňom však ďalej zotrvávame. Do tohto nastavenia sa dobrovoľne vložíme aby nám slúžilo ako výhovorka a alibi. Aby sme nemuseli nič meniť. „Tak to jednoducho vždy bolo a bude.“  

Ozaj? Ozaj je toto tým, čo chceme odovzdať? Nie práve v našich rukách je potenciál meniť život generácií po nás? Nie je i toto dedičstvom, ktoré po nás zostane?

Ako obyčajný otec (inšpirácia knihou „Bohatý otec, chudobný otec“) viem, že na dobrý život to chce rovnováhu viacerých oblastí. Tu sa zameriavam na finančnú. Nie s princípom „Žijem si len pre svoje pohodlie a bohatstvo!“, ale s princípom, ktorý hovorí: „Žijem a vytváram bohatstvo, aby som prinášal svetu viac hodnôt a dobra.“  

OK, pozrite si teraz tento obrázok a pokračujeme.

tok výdavkov pasívne
TOK PRÍJMOV CEZ VÝDAVKY – PASÍVNE

Peniaze stále tečú ako voda. Otázka je: „kam vlastne“? 

Výdavky vždy prevyšujú príjmy – i keď tie rastú!  

Keď o tom s ľuďmi hovoríme, často sa rozprúdi debata. Toto pozná každý a v každom veku. Môže sa to javiť ako fakt, ktorý je skoro nemožné meniť.

Tu sú podstatné tieto vyjadrenia:

„Finančná inteligencia sa netýka ani tak toho, koľko peňazí zarobíte, ako skôr toho, do akej miery tieto peniaze pre vás pracujú.“ / Robert Kyiosaki > Cashflow kvadrant

„Usilovná práca bez uvažovania nad tým, čo urobíte so svojím zárobkom, je rovnako daromná ako lenivosť.“  / George S. Clason > Najbohatší muž v Babylone

„…pre vás pracujú“ „…usilovná práca bez uvažovania“ Keď teda už v dávnych časoch bolo zjavné, že výška príjmu nie je tým jediným faktorom, ktorý spôsobuje bohatstvo, potom ide skôr o spôsob uvažovania. Uvažovania nad tým, ako nasmerujeme tok peňazí. Čo keď práve v ňom je ukrytý kľúč?

Aktíva a pasíva

Zjednodušene môžeme povedať, že: „Pasíva nám peniaze z vrecka vyberajú. Aktíva nám peniaze do vrecka vkladajú.“ Ide o neustály tok. Prichádzajú, odchádzajú – berú i dávajú!

Prečítajte si dvakrát nasledujúcu vetu. Platí na všetky oblasti života. Jej múdrosť som ja osobne pochopil až po viacnásobnom prečítaní.

„Vždy keď niečomu hovoríme áno, niečomu inému hovoríme nie. A vždy keď niečomu hovoríme nie, inému hovoríme áno.“

Ak teda hovorím „ÁNO“ výdavkom výhradne do pasív, potom hovorím „NIE“ tým do aktív. A tu je to:

„Čo keď práve o toto nám ide? Čo keď práve pýtať sa: „Ako spravím svoje peniaze aktívnymi“ je kľúčové?

„Pracujem ja pre peniaze alebo pracujú peniaze pre mňa?

Potenciál

Každé euro, ktoré od nás odtečie správnym smerom, nesie v sebe potenciál pracovať pre nás a stať sa základom budúceho finančného sadu. Stáva sa zamestnancom, ktorý pracuje pre nás. Je mnoho ciest, ktorými sa môže vydať.

Mantinely

Otázka: „Môžu byť naše budúce rozhodnutia – či už sa týkajú práce, bývania alebo trávenia času – slobodnejšie? Je možné voliť kroky tak, aby finančné možnosti neboli jedinými mantinelmi toho, čo je a čo nie je v našich životoch možné?“ Verím, že tak môžeme lepšie rozvíjať svoj potenciál!

Budeme tými, ktorí celý život trávia prácou a predstierajú, že peniaze  nie sú dôležité?

A tak smerujem k vyústeniu úvahy. Znie takto: Môžeme hľadať spôsoby ako z toku tečúcich financií polievať sad? Ten, ktorý potom zarodí šťavnaté ovocie nie len pre nás? Alebo budeme financie nenechávať len vytekať v neustálom prúde výdavkov?

TOK PRÍJMOV CEZ VÝDAVKY – AKTÍVNE

Ak teda viem dnes svoj príjem ovplyvniť v obmedzenej miere, čo keď sú potom práve výdavky jediným, nad čím kontrolu môžem mať? Je mi jasné, že vás šteklí odpoveď typu: „Och, čo ja všetko musím platiť!“ A určite máte pravdu. Chcem vás však povzbudiť k tomu, aby ste tento princíp neobišli. Môžeme byť tými, ktorí ešte pred všetky výdavky dajú prioritu a premyslia tok? Práve to utvára budúcnosť tých, ktorí tak robia.

Dve pravdy

Zároveň sa o tomto princípe dajú povedať dve pravdy: a) keď to bude prvá časť, máte našľapnuté dobrým smerom! b) keď to nebude prvá časť, nebude to nikdy žiadna!   

Cesta k ovplyvneniu svojho budúceho príjmu preto začína práve rozhodnutím o výdavkoch!

Humorne sa dá povedať, že ak si hovorím: „Odložím, zainvestujem a budem na to myslieť až keď budem mať vybudovaný dobrý príjem“, podobám sa kulturistovi, ktorý si hovorí: „Cvičiť začnem až keď budem mať veľké svaly!“  🙂

Lotéria

Poznáme kopec prípadov, kedy skrachoval i výherca obrovskej sumy v lotérii. Plavba po francúzskej riviére, hodinky, autá, rezidencia s domácim kinom… Všetko toto je skvelé, bohatí však získavajú takýto životný štýl až po tom keď vybudovali aktíva produkujúce peňažný tok na jeho podporu. / Kiyosaki