Štart

O čom je táto stránka?

Táto stránka je o peniazoch a hlavne o možnostiach, ktoré budú vo vašom živote neustále pribúdať! Jednoznačne má potenciál nasadiť novú optiku – ak sa tak rozhodnete! Veci sa začnú meniť vtedy, keď začneme meniť svoj pohľad. Môžu peniaze pribúdať, alebo budú vždy len ubúdať?

Čo je jej cieľom?

Zámerom stránky je motivovať vás k malým i veľkým krokom, ktoré menia cestu i jej smer. Tak, aby ste zvýšili svoje šance dôjsť do sadu, kde budete oberať šťavnaté ovocie svojich finančných rozhodnutí. Aby „jediným problémom“ mysle v súvislosti s financiami boli úvahy o tom, ako najlepšie využiť tento získaný potenciál!

Komu je určená?

Stránka je určená výhradne tomu, kto má snahu hľadať kľúč k toku svojich financií. Taký kľúč, ktorý otvára doteraz zabuchnuté dvere do rozkvitnutej záhrady. Potenciál tu čaká tak na študenta ako i človeka v zrelom veku, mladý pár či rodinu s deťmi.

Komu naopak nie je určená?

Zároveň je dobré vedieť, že cieľovou skupinou nie je „profesionál“ alebo dávno zabehnutý poberateľ príjmu vysoko presahujúceho všetky výdavky. Ide o vás, ktorí tieto princípy už dobre poznáte a dávno využívate. Jedine, že by ste si na cestu chceli zaspomínať.

POKRAČOVAŤ>>>

„Nikdy nemám peniaze!“ >>> Kam tečú?

„Oci, ja nikdy nemám peniaze!“  

Ejjj, trpko ma zamrazilo. Túto vetu by som radšej nepočul. Aj keď to bolo povedané len okrajovo a s úsmevom, ja ako rodič so sklopenými ušami hovorím: 

„Toto som zanedbal!“ 

Veď som predsa vedel, že v škole existuje iba popis finančných nástrojov bez objavovania súvislostí medzi nimi či návodu na použitie!  

Vedel som, že odtiaľ veľa poznania nepríde. Mám tušenie, že i samotní pedagógovia by privítali väčší vhľad do témy, ktorá naberá na aktuálnosti. I keď je moja práca práve v oblasti financií, predsa som pre to urobil málo.  

No dobre. Platí, že na všetko máš dve možnosti nápravy. Jedna bola pred desiatimi rokmi a druhá je dnes!  

„Bohatí ľudia o peniazoch so svojimi deťmi hovoria! Chudobní nie!“  

Tu niekde to začína… a často i končí. Náš pohľad podvedome otláčame do myslí detí. Ukazuje sa, že komunikovať tieto dôležité veci s deťmi vo veľkej miere určuje kvalitu ich ďalšieho života . Ak to nerobíme, možno nám v tom len chýba sebavedomie, možno je to bolestivá téma a možno to „len“ nerobili naši rodičia a my pokračujeme rovnako. 

„Nikdy nemám peniaze!“ je často vzorcom v hlave, ktorý túto realitu spôsobuje. My v ňom však ďalej zotrvávame. Do tohto nastavenia sa dobrovoľne vložíme aby nám slúžilo ako výhovorka a alibi. Aby sme nemuseli nič meniť. „Tak to jednoducho vždy bolo a bude.“  

Ozaj? Ozaj je toto tým, čo chceme odovzdať? Nie práve v našich rukách je potenciál meniť život generácií po nás? Nie je i toto dedičstvom, ktoré po nás zostane?

Ako obyčajný otec (inšpirácia knihou „Bohatý otec, chudobný otec“) viem, že na dobrý život to chce rovnováhu viacerých oblastí. Tu sa zameriavam na finančnú. Nie s princípom „Žijem si len pre svoje pohodlie a bohatstvo!“, ale s princípom, ktorý hovorí: „Žijem a vytváram bohatstvo, aby som prinášal svetu viac hodnôt a dobra.“  

OK, pozrite si teraz tento obrázok a pokračujeme.

tok výdavkov pasívne
TOK PRÍJMOV CEZ VÝDAVKY – PASÍVNE

Peniaze stále tečú ako voda. Otázka je: „kam vlastne“? 

Výdavky vždy prevyšujú príjmy – i keď tie rastú!  

Keď o tom s ľuďmi hovoríme, často sa rozprúdi debata. Toto pozná každý a v každom veku. Môže sa to javiť ako fakt, ktorý je skoro nemožné meniť.

Tu sú podstatné tieto vyjadrenia:

„Finančná inteligencia sa netýka ani tak toho, koľko peňazí zarobíte, ako skôr toho, do akej miery tieto peniaze pre vás pracujú.“ / Robert Kyiosaki > Cashflow kvadrant

„Usilovná práca bez uvažovania nad tým, čo urobíte so svojím zárobkom, je rovnako daromná ako lenivosť.“  / George S. Clason > Najbohatší muž v Babylone

„…pre vás pracujú“ „…usilovná práca bez uvažovania“ Keď teda už v dávnych časoch bolo zjavné, že výška príjmu nie je tým jediným faktorom, ktorý spôsobuje bohatstvo, potom ide skôr o spôsob uvažovania. Uvažovania nad tým, ako nasmerujeme tok peňazí. Čo keď práve v ňom je ukrytý kľúč?

Aktíva a pasíva

Zjednodušene môžeme povedať, že: „Pasíva nám peniaze z vrecka vyberajú. Aktíva nám peniaze do vrecka vkladajú.“ Ide o neustály tok. Prichádzajú, odchádzajú – berú i dávajú!

Prečítajte si dvakrát nasledujúcu vetu. Platí na všetky oblasti života. Jej múdrosť som ja osobne pochopil až po viacnásobnom prečítaní.

„Vždy keď niečomu hovoríme áno, niečomu inému hovoríme nie. A vždy keď niečomu hovoríme nie, inému hovoríme áno.“

Ak teda hovorím „ÁNO“ výdavkom výhradne do pasív, potom hovorím „NIE“ tým do aktív. A tu je to:

„Čo keď práve o toto nám ide? Čo keď práve pýtať sa: „Ako spravím svoje peniaze aktívnymi“ je kľúčové?

„Pracujem ja pre peniaze alebo pracujú peniaze pre mňa?

Potenciál

Každé euro, ktoré od nás odtečie správnym smerom, nesie v sebe potenciál pracovať pre nás a stať sa základom budúceho finančného sadu. Stáva sa zamestnancom, ktorý pracuje pre nás. Je mnoho ciest, ktorými sa môže vydať.

Mantinely

Otázka: „Môžu byť naše budúce rozhodnutia – či už sa týkajú práce, bývania alebo trávenia času – slobodnejšie? Je možné voliť kroky tak, aby finančné možnosti neboli jedinými mantinelmi toho, čo je a čo nie je v našich životoch možné?“ Verím, že tak môžeme lepšie rozvíjať svoj potenciál!

Budeme tými, ktorí celý život trávia prácou a predstierajú, že peniaze  nie sú dôležité?

A tak smerujem k vyústeniu úvahy. Znie takto: Môžeme hľadať spôsoby ako z toku tečúcich financií polievať sad? Ten, ktorý potom zarodí šťavnaté ovocie nie len pre nás? Alebo budeme financie nenechávať len vytekať v neustálom prúde výdavkov?

TOK PRÍJMOV CEZ VÝDAVKY – AKTÍVNE

Ak teda viem dnes svoj príjem ovplyvniť v obmedzenej miere, čo keď sú potom práve výdavky jediným, nad čím kontrolu môžem mať? Je mi jasné, že vás šteklí odpoveď typu: „Och, čo ja všetko musím platiť!“ A určite máte pravdu. Chcem vás však povzbudiť k tomu, aby ste tento princíp neobišli. Môžeme byť tými, ktorí ešte pred všetky výdavky dajú prioritu a premyslia tok? Práve to utvára budúcnosť tých, ktorí tak robia.

Dve pravdy

Zároveň sa o tomto princípe dajú povedať dve pravdy: a) keď to bude prvá časť, máte našľapnuté dobrým smerom! b) keď to nebude prvá časť, nebude to nikdy žiadna!   

Cesta k ovplyvneniu svojho budúceho príjmu preto začína práve rozhodnutím o výdavkoch!

Humorne sa dá povedať, že ak si hovorím: „Odložím, zainvestujem a budem na to myslieť až keď budem mať vybudovaný dobrý príjem“, podobám sa kulturistovi, ktorý si hovorí: „Cvičiť začnem až keď budem mať veľké svaly!“  🙂

Lotéria

Poznáme kopec prípadov, kedy skrachoval i výherca obrovskej sumy v lotérii. Plavba po francúzskej riviére, hodinky, autá, rezidencia s domácim kinom… Všetko toto je skvelé, bohatí však získavajú takýto životný štýl až po tom keď vybudovali aktíva produkujúce peňažný tok na jeho podporu. / Kiyosaki

Zmena toku mení aj ovocie!

Systém

„Och, veď toto nemôže fungovať – veď v tom nie je žiadny systém!“ Tiež si to v živote hovoríte?

O hodnote systému hovorí aj príklad z histórie kedy dnes už svetoznáma spoločnosť v polovici minulého storočia zápasila o prežitie. A to až do chvíle, v ktorej sa stretli s dilemou, ktorá zohrala zásadnú úlohu:  

„Systém. Nie je v tom žiadny systém. Ako ho vytvoriť?!“ 

Hýbali sa na hrane priemernosti až pokiaľ nenašli odpoveď na otázku „ako tomu dať systém“. Dnes LEGO pomáha tvoriť lepší svet práve s potenciálom, ktorý vďaka systému vybudovali. Koľko zrazu radosti z rozvoja detských i dospeláckych myslí vzniká! Koľko možností a potenciálu sa zrazu objavuje.

Tok našich peňazí tiež volá po systéme! Takom, ktorý spomínané možnosti otvára. Kde peniaze tečú žiadaným smerom.

Háčik

Je potvrdeným faktom, že rozhodovanie každého typu našu zásobáreň energie vyčerpáva. Napriek tomu venujeme stále viac pozornosti rozhodovaniu o nepodstatných veciach. Na dôležité neostáva energia. Tie rozhodnutia, ktoré majú najväčší vplyv na kvalitu nášho života ostávajú mimo našej pozornosti.  

Príbeh Ronalda Reada

V roku 2014 zomrel 92-ročný Ronald Read. Zanechal majetok 8 miliónov dolárov. Nebolo by to tak zvláštne keby nerobil upratovača na benzínovej pumpe. Tí, čo Ronalda poznali, boli zmätení. Odkiaľ vzal toľko peňazí? Ukázalo sa, že to nebolo žiadne tajomstvo. Nebola to výhra v lotérii ani nečakané dedičstvo. Read celé roky šetril to málo, čo mohol, a investoval to do akcií prvotriednych spoločností. A potom čakal, v konečnom dôsledku niekoľko desaťročí, až kým sa z jeho maličkých úspor nenakopilo 8 miliónov. To bolo celé.“ 

„Finančný úspech nie je veľká veda. Je to tzv. mäkká zručnosť, kde je dôležitejšie to ako sa správate, než to čo viete. Tieto mäkké zručnosti sú rozhodujúcejšie ako technická stránka peňazí. Nazývam ju psychológiou peňazí... Príbeh Ronalda Reada totiž nie je možné aplikovať v oblastiach, ako sú napríklad medicína, architektúra alebo nukleárna fyzika. Nikdy by nedokázal previesť transplantáciu srdca lepšie ako špičkový kardiochirurg z Harvardu. Nikdy tiež nebudeme počuť príbeh o upratovačovi, ktorý prekonal najlepších nukleárnych inžinierov na svete. Ale takéto príbehy sa dejú vo svete investícií.  /  Morgana Housel – Psychológia peňazí.

Toto považujem za zaujímavý príklad funkčnosti princípu. Za mňa však neuchopený najlepšie. Čakať do veku 92 a nič si z toho nevychutnať s blízkymi? Hrať sa len na malom pieskovisku a nevychádzať na lúku? Neviem, neviem…

Sad

A tak vypestovať sad a oberať v ňom ovocie dopĺňa druhý, efektívnejší spôsob. Je ním

>>>Vlastné podnikanie<<<

Áno, počujete dobre:

Vlastná Aktívna Činnosť, Ktorá Rieši Potreby Ľudí!

Ach, no to je mi už len múdrosť! To som skúšal ja i kamarát. A nič – nezdar, neúspech, nefunguje…

Myslím, že rozumiem. Príklady neúspechu poznáme každý. Avšak: „Keď dnes chodíte, nebude to tým, že ste to nevzdali po prvom ani desiatom páde? Možno sa váš kamarát riadil radou: „Choď za svojou vášňou!“, nevyšlo a nechal tak. Podnikanie je však aktivita, v ktorej počúvame a riešime potreby ľudí, ich problémy. Toto je potrebné spĺňať. Čím viac ľuďom pomôžete, tým viac sa vám vráti – peňazí, dobra, spokojnosti. Nájsť teda odvahu a študovať stratégie na realizáciu nápadov, ktoré to riešia? Skúšať to hoci viackrát a na chybách sa učiť? Keď vám potom raz niekto povie: „Ty si mal ale šťastie!“ budete vedieť, že so šťastím to nemalo skoro nič spoločného.

Dnešný tok výdavkov je tou pravou výživou pre budúce ovocie!

„OVOCNÝ SAD“

„To múdre, čo robíš v dnešných

– hoci zlých časoch –

vytvára zajtrajšie dobré časy.

Cesta von z údolia sa zjaví vtedy, keď sa rozhodneš vidieť veci inak! “

/ Vrcholy a údolia – Spencer Johnson

Bohuš a Filip 

Bohuš a Filip začali po vysokej škole pracovať v rovnakej firme. Začali na rovnakej pozícii, s rovnakou mzdou. Jednoducho stáli na spoločnej štartovacej čiare a jediný rozdiel bol v ich postojoch a nastavení. Ten spôsoboval, že pri usmerňovaní toku peňazí používali iné princípy. Toto sa ukázalo byť hľadaným kľúčom! Kľúčom, ktorého hodnota nám často uniká.

1. mesiac po nástupe: Bohuš aj Filip sa veľmi potešili prvej výplate. Preto predsa študovali, aby sa to konečne oplatilo. Bohuš začal v radostnom opojení peniaze impulzívne míňať. Nemal žiadny plán a s počudovaním zistil, že všetko minul. Výplata i tak ani zďaleka nepokryla všetko, čo by chcel. Filip sa na tú chvíľu vopred prichystal. Vedel, že sa môže pripraviť o veľa ovocia ak nezačne usmerňovať tok peňazí čo najskôr. Malú časť odložil na vedľajší účet – vytvorí si tam rezervu na 3-6 mesiacov pre prípad núdze. Tiež si založil investíciu do podielových fondov. Vopred si premyslel, že to bude spolu 15% a urobí tak so svojou mzdou vždy ako prvé. Zvyšok tiež s radosťou míňal.

2. až 10. mesiac: Bohušovi sa po výplate všetko zakaždým vymkne spod kontroly – minie celý príjem. Hovorí si, že z takej mzdy aj tak nič poriadne neušetrí, odkladať začne keď mu zvýšia plat. Filip sa drží plánu – prvú časť investuje, potom míňa. Po pár mesiacoch si na také rozdelenie zvykol, nemá s tým problém.

12. mesiac: Už pracujú rok a tak majú „istotu“ príjmu. Bohušovi sa páči nový televízor. Na splátky si ho preto kupuje, úrok je predsa nízky. Ostatné peniaze minie ako doteraz. Filip vidí, že každé malé víťazstvo ho povzbudzuje k ďalším krokom v zabehnutom systéme. Rozhodol sa, že z časti odložených peňazí kúpi prenosný parný prístroj na tepovanie interiérov domov a áut. Za poplatok ho bude požičiavať.

13. – 17. mesiac: Bohuš ako prvú vec spláca TV, ostatné používa – míňa. Neide mu do hlavy, akým spôsobo by mohol ušetriť. Tento neúspech len „podporuje“ jeho spôsoby. Filip ďalej investuje a odkladá. Zároveň mu plynú prvé príjmy z požičiavania. Má tak prvé skúsenosti s princípom, o ktorom už pred tým vedel. O ovocnom sade a ovocí hovoril s rodičmi.

18. mesiac: Bohuš dosplácal TV. Vidí, že sa tak môže dostať k veciam, ktoré sa mu páčia. Jednou z nich je aj nové auto. Rozhodol sa, že si ho kúpi na lízing. Musí predsa dochádzať do práce štýlovo. I keď má Filip do práce ďalej, zvykol si kombinovať MHD, bicykel a chôdzu peši. Niekedy si požičia auto od rodičov. Ďalej vníma potreby ľudí okolo seba a skúša ich riešiť. Pri niektorých sa to podarí, pri mnohých nie.

Spoločný rozhovor pri obede:

Bohuš: „Ako to, že stále nemáš vlastné auto – veď leasing si môžeš dovoliť. Už tu robíme skoro dva roky?“

Filip: „ Kúpim si ho keď príde správny čas. Teraz odkladám a niečo investujem. A vlastne, iba kvôli dochádzaniu do práce auto nepotrebujem.“

19. – 25. mesiac: Bohuš spláca, užíva si a míňa. Filip investuje, odkladá a inkasuje z požičiavania tepovača. Rád vychutnáva život. Napísal jednoduchú eknihu, kde spísal základné problémy ľudí aj s riešeniami v oblasti jeho pôsobenia. Knihu dal do predaja cez portál s týmto obsahom. Zároveň sa obzerá po ďalšej príležitosti – vyhliadol si staršiu skriňovú dodávku.

26. mesiac: Bohuš sa zahniezdil v pohodlí a istote práce. Nemá potrebu sa rozvíjať, snahu odkladať už dávno vzdal. Nebadane začína priberať. Filip sa rozhodol, že tú dodávku kúpi. Časť vypláca z odložených peňazí, časť si požičiava. Vie, že je to dobrý dlh – teda taký, ktorý má potenciál mu peniaze naspäť prinášať. Pred kúpou si na internete naštudoval návody ako dodávku prerobiť na jednoduchý, štýlový karaván.

30.mesiac: Bohuš chodieva priateľmi uvoľniť sa. Nejde o nič vážne, len chce po práci v piatok vypnúť a uvoľniť sa. Chodia vždy do najdrahšieho baru v meste. Chce to štýl. Je stále v kolečku práca, výplata, výdavky. A zas odznova. Filip tiež rád trávi čas s priateľmi. Chodia na túry, bicyklujú a rovnako idú na pivo. Karaván mu celú letnú sezónu prináša peniaze z požičiavania. Ukázalo sa to ako dobrá investícia.

5.rok: Bohuš sa do dnešného dňa neodhodlal začať šetriť alebo investovať. A to ani potom, keď im zamestnávateľ zvýšil plat. Filip navýšil sumu investície. Čím dlhšie predsa budú peniaze pre neho pracovať, tým väčší efekt dosiahnu. Kúpil tiež starú rozpadnutú chatku, ktorú vkusne a jednoducho zrekonštruoval. Je v dobrej lokalite, turisti si preto ubytovanie obľúbili celoročne.

6.rok: Bohuš sa sťažuje, že ho práca prestáva napĺňať a chodí tam už len kvôli výplate. Filip tiež vidí, že tu asi nebude naveky. Pochopil, že príjem z aktív, ktoré postupne nadobúda, spôsobuje slobodné možnosti pri rozhodnutiach.

10.rok: Z Bohuša je zavalitý, mrzutý tridsiatnik, ktorý sa viac sťažuje ako povzbudzuje. Zacyklil svoje fungovanie v práci i súkromí, nevie z neho výjsť. Filip sa oženil, čakajú s manželkou prírastok. Tešia sa z každého dňa. Ľudia ich radi navštevujú – vedia sa s nimi podeliť o čas, miesto v dome, myšlienky i plány… Aktíva, ktoré roky budoval, prinášajú príjmy prevyšujúce výdavky a tak po premyslení odišiel zo zamestnaneckého vzťahu a stará sa o vybudované aktíva.

15.rok: Bohuš začal odkladať kúsok peňazí bokom. Našiel si priateľku, ale netreba sa do vzťahu hrnúť. Každý nech si pekne rieši svoje veci a potom sa uvidí. Filip s manželkou sa sústredia na čo najlepšiu hodnotu pre ich zamestnancov aj zákazníkov. Obom deťom pri narodení zriadili investície do podielových fondov. Vedia, že čas urobí svoju prácu, že môžu vybudovať o niečo pevnejší základ deťom na ďalšiu stavbu.

20. rok: Príbeh si domyslite sami. Keď pustíme vajíčko z výšky, dá sa ľahko predpovedať čo sa stane. Tu je to podobné… Princípy, postoje a presvedčenia určujú vývoj situácie a utvárajú našu realitu.


Prístroj na čistenie interiérov, liečbu či kryoterapiu, starší dom či chatka na prenájom, karaván či auto na požičiavanie, NON-STOP samoobslužná sauna alebo iná prevádzka, e-shop s fyzickými výrobkami, službami či digitálnymi produktami, kurzy, školenia, know-how na predaj – to je len pár možností, kde nasmerovať tok na polievanie ovocia.

Najprv my tvoríme zvyky.

Potom zvyky utvárajú nás!

Táákže?

Táákže najpodstatnejšia otázka:

„Čo s tým idem urobiť?!

Aký krok teraz vykonám?


<<PRÍPRAVA – VIDEO SO SUMÁROM PROCESU A KROKMI>>

Ako vlak

Dôležité je rozhýbať systém akýmykoľvek prvými krokmi. Potom ide ako rozbehnutý vlak, prejde cez čokoľvek. Dobrou správou je, že prvé kroky na rozbeh vlaku vie urobiť každý  hneď zajtra. V skutočnosti však už dnes